Go to Top

Plan rada na Proceduralni PHP i MySQL kursu

Prvi deo

1. Šta je PHP? Istorija PHP-a. Zašto izabrati PHP? Instalacija (1)

2. Instalacija PHP-a  (windows): wampserver, root, konfiguracija php-a, konfiguracija MySQL-a, tekstualni editor (1)

3. Prvi korak (4)

 • -Unošenje PHP koda na web stranicu
 • -Prikazivanje dimaničkog teksta
 • -Operacije
 • -Unošenje komentara

4. Istraživane tipova podataka (12)

 • -Promenljive (varijabile)
 • -Stringovi
 • -Funkcije stringa
 • -Brojevi 1. deo – Cele vrednosti
 • -Brojevi 2. deo – Float
 • -Nizovi
 • -Asocijativni nizovi
 • -Funkcije nizova
 • -Logičk tip podataka
 • -NULL i Empty
 • -Automatski i manuelni unos
 • -Konstante

5. Kontrola strukture – logika (4)

 • -IF
 • -ELSE i ELSE IF
 • -Logički operatori
 • -Switch

6. Kontrola strukture – loops (6)

 • -While
 • -For
 • -Foreach
 • -Continue
 • -Break
 • -Razumevanje array pointera

7. Korinički definisane funkcije (6)

 • -Definisanje funkcija
 • -Argumenti funkcije
 • -Vraćanje vrednosti iz funkcije
 • -Vraćanje više vrednosti
 • -Scope i globalne promenljive
 • -Podešavanje osnovnog argumenta vrednosti

8. Debagovanje (3)

 • -Uobičajeni problemi
 • -Upozorenja i greške
 • -Otklanjanje grešaka i rešavanje problema

Drugi deo

9. Kreiranje web stranice uz pomoć PHP-a (8)

 • -Linkovi i adrese
 • -Korišćenje GET vrednosti
 • -Kodiranje GET vrednosti
 • -Kodiranje za HTML
 • -Ugradnja i zahtevanje fajlova
 • -Izmenljiva zaglavlja
 • -Redirekcija strana
 • -Izlazno baferovanje

10. Rad sa formama i podacima (8)

 • -Kreiranje forme
 • -Detektovanje izvršavanja forme
 • -Jednostrano procesuiranje forme
 • -Provera vrednosti forme
 • -Problemi sa logikom provere
 • -Prikaz grešaka provere
 • -Prilagođena fukncija provere
 • -Jednostrana forma sa proverom vrednosti

11. Rad sa kolačićima i sesijama (5)

 • -Rad sa kolačićima
 • -Podešavanje vrednosti kolačića
 • -Čitanje vrednosti kolačića
 • -PoniŠtavanje vrednosti kolačila
 • -Rad sa sesijama

12. Osnove MySQL-a (7)

 • -Upoznavanje sa MySQL-om
 • -Kreiranje baze
 • -Kreiranje tabela
 • -CRUD u MySQL-u
 • -Unos u bazu podataka
 • -Relacije tabela baze podataka
 • -Popunjavanje ralacionih tabela

13. Korišćenje PHP-a za pristup MySQL-u (9)

 • -API-evi baza u PHP-u
 • -Konektovanje na SQL uz pomoć PHP-a
 • -Preuzimanje podataka iz baze
 • -Rad sa preuzetim podacima
 • -Kreiranje zapisa uz pomoć PHP-a
 • -Ažuriranje i brisanje zapisa uz pomoć PHP-a
 • -SQL injection
 • -Escaping strings za MySQL
 • -Predstavljanje pripremljenih argumenata

14. Izgradnja CMS-a (6)

 • -Izrada skice aplikacije
 • -Izradnja baze CMS-a
 • -Formiranje radnog okruženja
 • -Kreiranje i stilizovanje prve strane
 • -Kreiranje argumenata za višestruku uporebu
 • -Konektovanje aplkacije na bazu

15. Korišćenje navigacije za poziv sadržaja (5)

16. CRUD aplikacije (12)

17. Kreiranje javnog dela sajta (5)

18. Regulisanje pristupa stranama (9)